Gdy pracujesz, zasiłek macierzyński w Holandii wynosi 100% Twojego dziennego wynagrodzenia. Twoje dzienne wynagrodzenie obliczane jest na podstawie wynagrodzenia, które zarabiałaś w trakcie stosunku pracy, w którym rozpoczął się Twój urlop macierzyński.

Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy z UWV, zasiłek macierzyński wyniesie 100% dziennego wynagrodzenia, obliczanego na podstawie pobieranego zasiłku, przed urlopem macierzyńskim.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczenie ZEZ obliczane jest na podstawie dochodów uzyskanych w ostatnim roku. Należy pamiętać, że świadczenie nigdy nie jest wyższe niż ustawowe minimalne wynagrodzenie brutto. Twoje świadczenie ZEZ obejmuje 8% wynagrodzenia urlopowego. Nie otrzymasz więc osobnej wypłaty w maju.