To, ile wynosi renta rodzinna w Holandii, zależy od poniżej wymienionych warunków:

Wysokość renty rodzinnej w Holandii zależy od twojego dochodu. Niektóre dochody są w całości odliczane od renty rodzinnej. Inne zaś liczą się tylko częściowo lub wcale.

Jeśli w trakcie pobierania renty zmieni się twój dochód, będziesz otrzymywać niższą lub wyższą rentę rodzinną albo nie będziesz otrzymywać jej wcale. To, czy musisz zgłosić taką zmianę, zależy od rodzaju dochodu, który się zmienił.

Przy rencie rodzinnej dla sierot nie patrzy się na wysokość dochodów.

Renta rodzinna wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia netto.

Kwoty renty rodzinnej są korygowane co sześć miesięcy. Dodatek wakacyjny naliczany jest miesięcznie oraz wypłacany jest jednorazowo w maju. Poniżej znajdziesz kwoty renty rodzinnej od 1 stycznia 2024 roku wypłacane co miesiąc. Dokładne terminy wypłaty renty rodzinnej znajdziesz w naszym kalendarzu.

Poniższe kwoty są pełnymi kwotami renty rodzinnej. Wysokość twojej renty może być niższa. Dzieje się tak dlatego, że to, ile wynosi renta rodzinna w Holandii zależy między innymi od twoich dochodów i sytuacji domowej. Na przykład w standardzie podziału kosztów do wysokości świadczenia Anw wlicza się liczba współlokatorów. Im więcej dorosłych osób mieszka w twoim domu, tym niższy jest twój zasiłek. Kwota ta może być również niższa, jeśli otrzymujesz już rentę rodzinną z innego kraju. Przykładami innych dochodów są: inne świadczenia (takie jak WIA, WW), dochód z zatrudnienia czy zysk z własnej działalności gospodarczej. Aby dowiedzieć się jak obliczana jest renta rodzinna, odwiedź oficjalną stronę internetową SVB: https://www.svb.nl/pl/anw/renta-rodzinna-anw-a-dochody.

Nabestaandenuitkering – renta rodzinna Anw

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 96,51 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 1 514,42 € 1 514,42
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 278,75 € 558,92
Netto € 1 235,67 € 955,50

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot do 9 lat włącznie

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 30,88 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 498,83 € 498,83
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 183,00
Netto € 498,83 € 315,83

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot w wieku od 10 do 15 lat

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 46,32 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 737,79 € 737,79
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 271,17
Netto € 737,79 € 466,62

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot w wieku od 16 do 20 lat

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 61,77 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 976,76 € 976,76
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 80,83 € 361,00
Netto € 895,93 € 615,76

 

Dokładne objaśnienie pojęć, jak również więcej informacji na temat tego, ile wynosi renta rodzinna w Holandii, znajdziesz w języku polskim na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/pl/anw/wysokosc-i-terminy-platnosci-renty-rodzinnej-anw/wysokosc-renty-rodzinnej-anw.