Collectieve zorgverzekering jest to grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie podstawowe możesz wykupić samodzielnie lub dołączyć do określonej grupy osób. Na przykład pracodawca, związki zawodowe, organizacje osób starszych lub stowarzyszenia pacjentów zawierają specjalne umowy z ubezpieczycielami zdrowotnymi. Jest to podstawowe ubezpieczenie zdrowotne z usługami medycznymi dopasowanymi do wymagań osób do niej należących. Zapytaj swojego pracodawcę lub organizację, do której należysz o możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego.

Również wiele gmin opłaca grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Takie ubezpieczenie oferowane jest osobom o niskich dochodach. Zajrzyj na stronę internetową Gezondverzekerd.nl, aby zobaczyć, co oferuje twoja gmina.