To, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w Holandii, zależy od stopnia doświadczenia kierowcy, rodzaju prowadzonego pojazdu lub sposobu jazdy (np. czy spowodowałeś wypadek). Kary rosną, jeśli poza alkoholem, kierowca również jest pod wpływem narkotyków lub leków wpływających na zdolności do prowadzenia pojazdu.

Jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem w Holandii. Kary wahają się od zakazu prowadzenia pojazdów i wysokich grzywien (mandatów) po karę pozbawienia wolności i utratę prawa jazdy. Ponadto policja może zgłosić Cię do CBR w celu nałożenia środka administracyjnego.

Jeśli limit alkoholu zostanie przekroczony w stosunkowo niewielkim stopniu, kierowca zostanie ukarany karą grzywny (mandatem). W przypadku poważniejszych naruszeń i powtarzających się naruszeń (recydywy) zazwyczaj zostanie on wezwany na rozprawę przed prokuratorem lub do stawienia się przed sądem.

Kary i środki za jazdę pod wpływem alkoholu w Holandii:

  • zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Policję;
  • wysoka grzywna, praca społeczna lub kara do 1 roku więzienia;
  • zawieszenie prawa jazdy przez sędziego;
  • oraz (L)EMA – (lekki) środek edukacyjny dotyczący alkoholu i ruchu drogowego prowadzony przez CBR.
    Są to kursy stanowiące uzupełnienie kary wymierzonej przez prokuratora lub sędziego. Uczestnik musi zapłacić za nie sam i trwają one kilka dni. Każdy, kto nie zastosuje się do środka edukacyjnego lub nie zastosuje się do niego w wystarczającym stopniu, utraci prawo jazdy. CBR może również nałożyć na kierowcę dochodzenie w sprawie zdolności do kierowania pojazdem.

Jeśli w ciągu 5 lat będziesz mieć 2 wyroki skazujące za jazdę pod wpływem alkoholu, utracisz prawo jazdy. W przypadku drugiego wyroku skazującego poziom alkoholu we krwi musi wynosić co najmniej 1,3 promila.

Dokładne informacje o tym, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w Holandii oraz wysokość mandatów, znajdziesz na stronie Overheid.nl.