Aby otrzymać kindgebonden budget, czyli dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii, należy spełnić następujące warunki:

Masz jedno lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.

Kindgebonden budget wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia.

Otrzymujesz już kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Kingebonden budget jest dodatkiem na dziecko dla rodziców otrzymujących kinderbijslag, czyli zasiłek rodzinny. Kinderbijslag wypłaca Sociale Verzekeringsbank (SVB). Jeśli nie otrzymujesz jeszcze zasiłku rodzinnego, sprawdź jak złożyć wniosek o ten zasiłek.

Twoje dochody i dochody twojego partnera nie są zbyt wysokie

Prawo do dodatku na dziecko zależy od waszych dochodów w danym roku oraz od ilości posiadanych dzieci. Jeśli mieszkacie w Holandii, możesz skorzystać ze specjalnej strony, na której obliczysz, ile będzie wynosił twój kindgebonden budget w danym roku.

Masz niderlandzkie obywatelstwo lub przebywasz legalnie w Holandii.

Ty, twoje dziecko oraz twój ewentualny partner posiadacie holenderski numer BSN.

Twój lub wasz własny kapitał nie jest za wysoki

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, twój kapitał w dniu 1 stycznia 2023 roku nie może być wyższy ni 127.582 euro. Jeśli posiadasz partnera, wasz wspólny kapitał nie może przekroczyć 161.329 euro. Wysokość kapitału jest sprawdzany tylko na dzień 1 stycznia danego roku. Jeśli jest on za wysoki w tym dniu, dodatek na dziecko nie należy się przez cały dany rok. Gdy w danym roku twój partner jest tylko część roku twoim partnerem zasiłkowym, nie musisz uwzględniać jego kapitału.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki i otrzymujesz już jeden z zasiłków od Belastingdienst, dodatek do rodzinnego w Holandii otrzymasz automatycznie. Jeśli spełniasz warunki i nie pobierasz jeszcze żadnego zasiłku, możesz złożyć wniosek o kindgebonden budget online.